Ubezpieczenia

Stowarzyszenie HORYZONT Wspierania SKOK im. Z. Chmielewskiego wraz z COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, przygotowały specjalną propozycję z myślą o Członkach Kasy korzystających z oferty kredytowej w SKOK.

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do ubezpieczeń grupowych i wybór ubezpieczenia, które pozwala na spłatę kapitału i części odsetek z tytułu niespłaconej pożyczki w przypadku zgonu ubezpieczonego kredytobiorcy. Dzięki niemu spłaty pozostałej części kredytu dokonuje ubezpieczyciel a nie Rodzina.

Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia grupowego pamiętajmy o zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz kartami produktu, które znajdują się w zakładce Ubezpieczenia.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny:
81 446 30 00, 81 446 30 90, 801 044 280
lub e-mail: ubezpieczenia@skokchmielewskiego.pl

Polisa 10
Ogólne warunki ubezpieczenia (plik PDF)
Karta produktu (plik PDF) 

Polisa 11
Ogólne warunki ubezpieczenia (plik PDF)
Karta produktu (plik PDF) 

Polisa 16
Ogólne warunki ubezpieczenia (plik PDF)
Karta produktu (plik PDF) 

Polisa 17
Ogólne warunki ubezpieczenia (plik PDF)
Karta produktu (plik PDF)