Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes – Dorota Wójcik                                                                   

Wiceprezes – Barbara Poleszak

Członek Zarządu – Elżbieta Grygiel

Członek Zarządu – Barbara Włoch

Skarbnik – Ewa Borkowska