Zygmunt Chmielewski

Zasady Zygmunta Chmielewskiego – patrona Kasy

 1. Szanuj w każdym człowieka.
 2. Czyń wysiłki, by dopomóc słabszemu.
 3. Oceniaj sprawiedliwie każdą pracę.
 4. Wpajaj cześć dla zdobyczy kultury.
 5. Szanuj odmienne poglądy i przez ich poznanie
 6. umacniaj własne.
 7. Mierz ludzi według ich czynów, a nie według słów.
 8. Zabiegaj gorliwie o własne sprawy, ale stawiaj
 9. powyżej nich dobro ogółu.
 10. Wszelkie obowiązki spełniaj planowo, gorliwie
 11. i przestrzegaj punktualności.
 12. Nie szukaj przewagi nad innymi, lecz na każdym
 13. kroku staraj się pomnażać dobro powszechne.
 14. Mnóż zastępy spółdzielcze przez własne oddanie się sprawie, przez własną wytężoną pracę i przez niezmiernie życzliwy stosunek do człowieka.

Zygmunt Chmielewski urodził się w 1873 roku w Warszawie w rodzinie o wielkich tradycjach patriotycznych. Jego dziadkowie uczestniczyli
w powstaniu listopadowym, a ojciec w powstaniu styczniowym.
Dzieciństwo spędził w Nałęczowie. Po ukończeniu studiów na politechnice w Charlottenburgu w Niemczech – otrzymał dyplom inżyniera chemika.

W 1905 r. założył spółkę mleczarską, gdzie pracował jako mleczarz i księgowy – to były jego pierwsze kroki w działaniu spółdzielczym.
Piastował wiele funkcji państwowych i społecznych. Przyczynił się do powstania dwóch organizacji rolniczych: Związku Rewizyjnych Polskich Stowarzyszeń Rolniczych i Kasy Centralnych Rolniczych Stowarzyszeń Pożyczkowych. Został wykładowcą w Głównej Szkole Handlowej i Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, opracował też koncepcję utworzenia Szkoły Spółdzielczości w Nałęczowie, którą następnie kierował. W szkole dużą rolę przywiązywano do przekazywania uczniom zasad zawartych w dekalogu Zygmunta Chmielewskiego. Szkoła była otwarta na społeczność lokalną, czego wyrazem było zorganizowanie i prowadzenie przez jej pracowników i zdolniejszych uczniów Uniwersytetu Niedzielnego. Działalność ta miała na celu edukację i podnoszenie kultury pracy okolicznej ludności wiejskiej. W krótkim czasie szkoła stała się bardzo ważnym ośrodkiem oświatowym na obszarze Nałęczowa i okolic.
Zygmunt Chmielewski był w ruchu spółdzielczości nieprzeciętną indywidualnością, zapewne nie tylko w skali Polski. Zorganizował pierwsze spółdzielnie mleczarskie i pierwszą szkołę spółdzielczą, przyczynił się do opracowania ustawy o spółdzielniach (uchwalonej przez sejm w 1920 r.) oraz opracował podstawy teoretyczne całej spółdzielczości rolniczej w Polsce.
Zmarł 24 kwietnia 1939 roku w Warszawie.
Pochowany został na Powązkach w Warszawie.