Aktualności

Udział w debacie zorganizowanej przez KUL

10 maja Prezes Stowarzyszenia – Dorota Wójcik wzięła udział w debacie podczas V Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II prezentując SKOK im. Z. Chmielewskiego jako przykład spółdzielni, której znane są problemy jej członków i wspierającej między innymi edukację, rozwój lokalny, przedsiębiorczość, prawa pracownicze i rodzinę.

W panelu dyskusyjnym „Spółdzielczość i ekonomia społeczna – wyzwania dla budowy solidarności w Polsce” wzięli także udział: Alfred Domagalski – Prezes Krajowej Izby Spółdzielczości, dr Cezary Mech – Prezes Agencji Ratingu Społecznego, Bartosz Pawlak – przedstawiciel Fundacji Barka i dr Andrzej Juros – przedstawiciel Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Agata Dziubińska-Gawlik – Instytut Rynku Pracy. 

fot. Aleksander Wolak