Aktualności

Skorzystaj z pomocy przy wypełnianiu PITu

Serdecznie zachęcamy wszystkich do przekazania 1% podatku na rzecz osób potrzebujących. Osoby, które nie podjęły jeszcze takiej decyzji gorąco prosimy o wsparcie  dla potrzebujących dzieci i rodziców w ich leczeniu.

W zamian oferujemy rencistom, emerytom, osobom samotnym i rodzicom nie korzystającym z odliczeń bezpłatną pomoc w wypełnianiu deklaracji za rok 2015.

Bezpłatną pomoc przy wypełnianiu zeznania podatkowego PIT-37 oferują pracownicy w oddziałach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego przy ul. Wallenroda 2E oraz ul. Mełgiewskiej 7/9 w Lublinie, a także w oddziałach w Łodzi (Al. Kościuszki 39), Biłgoraju (ul. Kościuszki 30) i Łukowie (ul. Spółdzielcza 5C).

Żeby skorzystać z pomocy wystarczy zabrać ze sobą rozliczenie, jakie otrzymujemy z ZUSu i od pracodawców lub inne dokumenty świadczące o uzyskanych dochodach w 2015 roku. Jeśli chcemy skorzystać z ulg podatkowych, to należy również pamiętać o zabraniu ze sobą potwierdzenia dokonania wydatków, które chcemy odliczyć. Bardzo ważne jest by mieć ze sobą zeszłoroczne rozliczenie PIT-37 (za 2014 rok) lub dokładną kwotę przychodu uzyskanego w 2014 roku – informacje te będą potrzebne do identyfikacji danych w systemie e-Deklaracje.


Do wypełnienia i przesłania rozliczenia rocznego niezbędne są następujące dokumenty:

  • informacja o osiągniętych w 2015 roku dochodach (dokumenty PIT-11, PIT11A lub PIT-40A, PIT-8C)
  • zeznanie za poprzedni okres podatkowy (np. PIT-37 za 2014 r.) lub informacja o wysokości osiągniętych przychodów w 2014 r. (niezbędne do podpisu i wysyłki e-deklaracji)

W przypadku korzystania z ulg podatkowych:

  • ulgi na dzieci – numer PESEL dziecka/dzieci a w przypadku braku numeru PESEL – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci
  • pozostałe ulgi – dokumenty poświadczające wydatki i wyliczone kwoty podlegające odliczeniu w zeznaniu rocznym