Aktualności

Przekaż 1%

Wspomóż potrzebujących – przekaż 1%

Stowarzyszenie Horyzont Wspierania SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego, podobnie jak w latach ubiegłych , w wybranych Oddziałach SKOK planuje dyżur wolontariuszy, którzy bezpłatnie pomogą złożyć oświadczenie PIT-OP i wypełnić PIT w formie elektronicznej osobom, które zechcą wesprzeć 1% swojego podatku leczenie i rehabilitację dzieci Członków SKOK. Szczegółowe informacje znajdą się na plakatach w Oddziałach Kasy. Serdecznie zachęcamy do przekazywania 1% potrzebującym ludziom i organizacjom.

Liczba podatników, którzy w rozliczeniu za 2016 r. zadeklarowali przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła 13,6 mln, co stanowiło 60% podatników wykazujących w zeznaniach należny podatek. Według stanu na dzień 15 września 2017 r. łączna kwota 1% należnego podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2016 r. wyniosła 660,2 mln zł i stanowiła 0,76% należnego podatku dochodowego. To oznacza, że wciąż bardzo duża liczba osób nie zdecydowała się na przekazanie 1% podatku na wybrany przez siebie cel a kwota co najmniej 200 mln nie trafiła bezpośrednio do potrzebujących. Pocieszające jest to, że liczba osób wspierająca w ten sposób organizacje pożytku publicznego stale rośnie.

Dokonanie darowizny jest z roku na rok coraz prostsze. Wystarczy wpisać numer KRS wybranej przez nas organizacji oraz kwotę darowizny w odpowiedniej rubryce formularza PIT. Większość programów do rocznych rozliczeń oblicza kwotę darowizny z automatu i podpowiada numer KRS organizacji.

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i dostałeś od organu rentowego (na przykład z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A i nie składasz rocznego rozliczenia, a chcesz przekazać 1% podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, to możesz to zrobić składając PIT-OP.

PIT-OP to po prostu oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (OPP). Może je złożyć emeryt lub rencista, jeśli chce przekazać 1% swojego podatku dla wybranej OPP . Na podstawie tego oświadczenia urząd skarbowy przekaże wskazanej organizacji kwotę 1% podatku.

Oświadczenie PIT-OP można złożyć od stycznia do 30 kwietnia 2018 r. Oświadczenie PIT-OP można złożyć elektronicznie wypełniając formularz udostępniony na Portalu Podatkowym, jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Składając oświadczenie elektronicznie można podpisać je bezpłatnym podpisem – kwotą przychodu z zeznania lub rozliczenia rocznego za rok 2016 lub profilem zaufanym ePUAP.

Jakie są korzyści ze złożenia PIT-OP?
Przede wszystkim oszczędność czasu i to, że nie trzeba wypełniać całego zeznania podatkowego. W oświadczeniu PIT-OP należy wskazać tylko numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% swojego podatku. I tyle – resztę zrobi urząd skarbowy.

Czy złożenie jest obowiązkowe?
Oczywiście złożenie PIT-OP nie jest obowiązkowe, ale jeśli chcesz przekazać 1% swojego podatku OPP, to nie ma prostszego sposobu niż  PIT-OP.

Dorota Wójcik prezes Stowarzyszenia HORYZONT