Aktualności

Przekaż 1%

Wspomóż potrzebujących – przekaż 1%

Jak podało Ministerstwo Finansów w 2018 r. 50% wszystkich podatników przekazało 1% podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego; łącznie otrzymały one ponad 761 mln, to o ponad 143 mln więcej niż w roku poprzednim. Wciąż dziwi, że bardzo duża liczba osób nie robi nic ze swoim podatkiem chociaż dokonanie tej darowizny jest obecnie niezwykle proste.
Wystarczy wpisać numer KRS wybranej przez nas organizacji oraz kwotę darowizny w odpowiedniej rubryce formularza PIT, którą większość programów do rozliczeń oblicza automatycznie a nawet podpowiada numer KRS organizacji.
Emeryci i rencistą , którzy nie korzystają z odliczeń i nie składają samodzielnie rocznego rozliczenia mogą przekazać 1% podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego składając PIT-OP.

PIT-OP to proste oświadczenie o przekazaniu 1% podatku na podstawie którego urząd skarbowy przekaże wskazanej organizacji kwotę podatku. Można je złożyć od 1stycznia do 30 kwietnia 2018 r.
Nie trzeba wypełniać całego zeznania podatkowego. Wystarczy tylko wskazać numer Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznego.

PIT-OP przekazać można w dowolnej formie – elektronicznie, osobiście w Urzędzie Skarbowym lub za pośrednictwem poczty listem poleconym.
Oświadczenie PIT-OP można złożyć elektronicznie wypełniając formularz udostępniony na Portalu Podatkowym oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Składając oświadczenie elektronicznie można podpisać je bezpłatnym podpisem – kwotą przychodu z zeznania lub rozliczenia rocznego za rok 2017 lub profilem zaufanym ePUAP.

Stowarzyszenie Horyzont Wspierania SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego, podobnie jak w latach ubiegłych zachęca do wspierania w ten sposób organizacje pożytku publicznego i , w szczególności leczenia i rehabilitacji dzieci Członków SKOK.


Serdecznie zachęcamy do przekazywania 1% potrzebującym ludziom i organizacjom.

Dorota Katarzyna Wójcik